Ceníky plynu a elektřiny

Ceníky plynu

Produkt standard
Archiv cen produktu STANDARD

Produkt FIX 2015 s fixací ceny plynu až do 31.12.2015
Produkt FIX 2014 s fixací ceny plynu až do 31.12.2014
Archiv cen produktu FIX 2014 s cenou distribuce do 31.12.2013

Archiv cen produktu FIX s uzavřenou smlouvou do 31.12.2012


Ostatní dokumenty

V této kategorii naleznete aktuální ceník plynu pro domácnosti. Ceník je uveden podle jednotlivých kategorií odběru v Kč za kWh. Pro přepočet kWh na m3 vydělíte hodnotu v kWh koeficientem 10,55.

Ceník plynu pro firmy v kategoriích velkoodběratel (VO), střední odběratel (SO) a maloodběratel (MO) jsou individuálně připravovány podle jejich požadavků a v souladu s charakterem odběrného místa.
 

Ceníky elektřiny

Archiv cen elektřiny