Levný plyn
od společnosti QUANTUM

Informace o právech zákazníka

Instituce, které dohlížejí na dodržování pravidel energetického trhu:

Energetický regulační úřad 

   

Ministerstvo průmyslu a obchodu

   

Státní energetická inspekce

Masarykovo náměstí 5
586 01 Jihlava
E-mail: eru@eru.cz
Tel.:  564 578 666

 

Na Františku 32
110 15 Praha 1
E-mail: posta@mpo.cz
Tel.:  224 851 111

 

Gorazova 24
120 Praha2
E-mail: posta@sei.gov.cz
Tel.: 224 907 340

Poučení o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Mimosoudní vyřizování stížností a státní dozor

Dozor v energetických odvětvích a dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele v oblasti podnikání v elektroenergetice vykonává Energetický regulační úřad (dále jen „ERÚ“, www.eru.cz). Zákazníci v postavení spotřebitele mohou dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, mimosoudně řešit spory vyplývající ze smlouvy v oblasti elektroenergetiky a plynárenství u ERÚ, a to v rozsahu jeho působnosti stanovené zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon.

Na návrh spotřebitele rozhoduje spory:

  • o plnění ze smlouvy o sdružených službách dodávky plynu/elektřiny
  • o určení, zda právní vztah mezi zákazníkem a dodavatelem nebo distributorem plynu/elektřiny vznikl, trvá, nebo zanikl
  • o poskytnutí náhrady za nedodržení standardů kvality dodávek a služeb

Jste pouze krůček od levnějšího plynu...

Mám zájem o nezávaznou nabídku

Kontaktujte nás

Pokud se rozhodnete pro levný plyn od společnosti QUANTUM, a.s., nebudete mít s přechodem od stávajícího dodavatele žádné starosti, vše vyřídíme za Vás. Nejčastější dotazy